COVID opatření: vstup povolen očkovaným a prodělavším nemoc. Vyjímečně s testem RT-PCR - viz novinky

news


sem obsah stránky